آبین

کشت و صنعت آبشیرین

گروه:

زراعت و خدمات وابسته

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : انجام کليه امورمربوط به کشاورزي، اجراي عمليات مکانيزه کشاورزي (زراعي و باغي)، تسطيح، تهيه ادوات وماشين آلات کشاورزي مربوطه،دامداري، پرورش آبزيان، طيور، صنايع جانبي و تبديلي کشاورزي – مواد غذايي، ساير فعاليتهاي مرتبط به موضوع شرکت ومجاز طبق قانون تجارت