اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز در سال 1367 با نام شرکت سرمایه گذاری صنایع بنیاد پانزده خرداد در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است. در سال 1392 نوع شرکت به سهامی عام و نام شرکت به «سرمایه گذاری اعتلاء البرز» تغییر یافت. فعالیت اصلی شرکت: سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد . مأموریت شرکت: تشکیل و اداره پرتفـوی تخصصی و غیرمدیریتی صنعت دارو با رویکرد هم افزایی، بازوی اجرایی شرکت سرمایه گذاری البرز در بازار سرمایه و همچنین حضور فعال در بازار سرمایه و استفاده از فرصتهای موجود در بورس اوراق بهادار