بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

گروه:

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت تولید برق عسلویه مپنا، به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ 22 مرداد 1384 تحت شماره 252747 در اداره شرکت های تهران به ثبت رسیده است و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/10/20 صاحبان سهام که در روزنامه رسمی مورخ 1391/03/25 منتشر گردیده است، نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مپنا می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان میرداماد بالاتر از نفت جنوبی پلاک 282 طبقه سوم و نیروگاه شرکت در شهرستان عسلویه می باشد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 5 اساسنامه عبارت است از، احداث نیروگاه اعم از گازی، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره‌برداری از آن جهت تولید برق، خرید و فروش و صدور برق و همچنین کلیه فعالیت‌های تجاری است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر شود، می باشد. نیروگاه عسولیه از جمله نیروگاه‌ةای خصوصی (IPP) و در قالب قرارداد BOO می‌باشد