بورس

بورس اوراق بهادار تهران

گروه:

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    بورس‌اوراق بهادار تهران به پشتوانه نیم قرن فعالیت و با توجه به مقررات و منافع عمومی خود را متعهد به حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می داند. در این راستا تامین مالی، تعمیق و توسعه بازار، ارتقاء شفافیت و نقدشوندگی از اصول اولیه بورس به شمار می رود. تامین مالی بنگاه های بخش عمومی و خصوصی یکی از نقش ها و اهداف استراتژیک بورس‌تهران است. لذا از طریق ایجاد تنوع در ابزارهای معاملاتی و افزایش پذیرش و عرضه شرکت های جدید در صنایع مختلف، سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش می یابد. براین اساس بستر مناسب برای هدایت و جذب نقدینگی بیش از پیش فراهم می شود. مأموریت سازمانی: ایجاد بازاری منصفانه، کارآ و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان به‌منظور ایجاد ارزش افزوده برای ذی‌نفعان چشم انداز: بورس برتر منطقه و موتور محرك رشد اقتصادی کشور