بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

گروه:

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع اصلی فعالیت این شرکت عبارتست از کلیه فعالیت های مربوط به تأمین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاه های تولید برق، بهره برداری، بهینه سازی، توسعه تأسیسات تولید برق، پیمانکاری و توزیع انرژی الکتریکی و … که در حال حاضر مهمترین حوزه فعالیت آن مدیریت و تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی قم می باشد.