تنوین

تامین سرمایه نوین

گروه:

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    گروه تأمین سرمایه نوین، اولین بانک سرمایه گذاری فعال در کشور می باشد. این شركت به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت نموده و فعالیت های كارگزاری، معامله‌گری و بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهدپذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان ارائه می‌دهد. این شركت در حال حاضر با سرمایه ای بالغ بر 9000 میلیارد ریال توانسته با انتشار انواع اوراق بهادار و ارائه صکوک برای اولین بار در بازار مالی ایران، تشكیل صندوق های سرمایه گذاری مشترك، صندوق های با درآمد ثابت،صندوق های بازارگردانی اختصاصی، صندوق های قابل معامله، صندوق های كالایی، صندوق های ارزی، همچنین تشكیل صندوق های زمین و ساختمان، بازارگردانی انواع اوراق بهادار، مشاوره در زمینه انتشار و پذیرش انواع اوراق بهادار، طراحی اوراق مشاركت رهنی، عرضه محصولات بانكداری اختصاصی، تشكیل شركت های سرمایه¬گذاری مخاطره پذیر (Venture Capital)، عرضه عمومی انواع اوراق بهادار، عرضه اختصاصی سهام برای پروژه ها و تأمین نقدینگی جهت سرمایه در گردش شركت ها و موارد متعدد دیگر، توانسته نقش برجسته ای در بازار سرمایه كشور ایفا نماید. موضوع فعالیت : طبق مادة 3 اساسنامه عبارت است از پذيره‎نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه‎هاي ثانويه در حد امکانات مالي خود يا از طريق تشکيل سنديکا با ساير نهادهاي مشابه ارائه مشاوره در زمينه‎هايي از قبيل روش بهينه و زمان‎بندي تأمين مالي، عرضة اوراق بهادار، فرآيند ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضة آن، فرآيند واگذاري اوراق بهادار،سبدگرداني،بازارگرداني