ثاصفا

شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌

گروه:

انبوه سازی، املاک و مستغلات

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : توسعه بخش مسکن ، ساختمان و عمران شهري از طريق تجهيز پس اندازها و تامين سرمايه بطور مستقيم و يا غير مستقيم و هدايت آن وجوه به بخشها و واحدهائي که در امر توليد مسکن ، ساختمان و عمران شهري فعاليت مي نمايند .