ثباغ

شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

گروه:

انبوه سازی، املاک و مستغلات

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه با اهداف پايه ريزي اصول نوين شهرسازي و توسعه قطب هاي كسب وكار ازطريق جذب فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش مسكن و ارائه محصول با كيفيت برتر و رسيدن به سطح استانداردهاي قابل قبول دراين عرصه با خريد 154/8هكتار زمين از اراضي باغميشه تبريز ، فعاليت اصلي خود را كه تهيه زمين ، تهيه طرح تفصيلي شهرك سازي ، تعريف پروژه هاي بزرگ ساختماني اعم از مسكوني ، تجاري ، اداري و فرهنگي ـ تفريحي و اجراي آنها بود آغاز نمود. موضوع فعالیت : موضوعات اصلي 1ـ خريد وتهيه ملک وزمين بمنظور احداث ساختمان وشهرک ومجتمع هاي مسکوني وتاسيس کارخانجات واحداث هرنوع ساختمان درداخل وخارج از کشور 2ـ خريد واحداث واجاره هرنوع کارخانه که براي انجام عمليات قيد شده دربند فوق الذکر ضروري ميباشد ومشارکت وسرمايه گذاري در کارخانجات توليد مصالح ساختماني وخريد وفروش واجاره ابزار وماشين آلات ساختماني وراهسازي ومصالح ساختماني ازداخل وخارج کشور. 3ـ فروش زمين وايجاد عين مستحدثات وتوليدات موارد قيد شده در بندهاي فوق 4ـ مشارکت براي انجام تمام و يا هر يک از عمليات و اقدامات بالا در شرکتهاي موجود، تاسيس شرکتهاي جديد با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي ، مشارکت مدني و مبادرت به انواع معاملات و عقود اسلامي در زمينه اجراي طرحها و فعاليتهاي مذکور در فوق موضوعات فرعي 1ـ مبادرت به فعاليتهاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و بورس هاي کالا و اوراق مشارکت 2- انتشار اوراق مشارکت در موارد مقتضي 3- ساير فعاليت هاي مجاز صنعتي ، ساختماني و بازرگاني در داخل و خارج از کشور 4- واردات و صادرات کليه ماشين آلات، تجهيزات و مصالح و لوازم و ساير اقلام مرتبط با نوع فعاليت و موضوع شرکت.