حسیر

ریل سیر کوثر

گروه:

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت قطارهای مسافری کوثر از سال 1384 به منظور توسعه ناوگان ریلی و مسافری وارد عرصه کشور شده است. این شرکت با خرید 2 رام قطار مسافری غزال فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با 5 رام قطار در مسیر توسعه ای پیش می رود. موضوعات فعالیت شرکت: حمل و نقل ریلی مسافری، حمل ونقل ریلی باری و سرمایه گذاری در توسعه صنعت ریلی کشور بیانیه چشم انداز: قرارگرفتن در صدر شرکت های ریلی به لحاظ ارائه خدمات با کیفیت و رضایت مندی مشتریان و بهبود حمل و نقل و مدیریت بهینه منابع سرمایه ای، نیروی انسانی و اطلاعاتی