حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

گروه:

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان (نام قبلی: نیرو) در مرداد ماه سال 1384 با هدف تامین سوخت نیروگاه های سراسر کشور و با 11 شعبه در سراسر شبکه ریلی (جنوب، اراک، تهران، شمال، شمال شرق، شمال غرب، آذربایجان، خراسان، جنوب شرق، اصفهان، هرمزگان) تأسیس شد شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان با مالکیت 1200 واگن مخزندار از نوع 543، 547 و 557 هزاری، بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی عضو شرکت های گروه مخزندارا در سطح کشور است. موضوع فعالیت این شرکت براساس اساسنامه، جابجایی انواع بار و مسافر با استفاده از امکانات شبکه ریلی کشور بوده و شرح خدمات آن عبارتند از : حمل و نقل ریلی انواع محصولات نفتی و غیر نفتی، شامل مواد شیمیایی، فرآورده های پتروشیمی، روغن های خوراکی و غیر خوراکی، خدمات فورواردری در حمل و نقل ترکیبی داخلی و بین المللی، خدمات گمرکی و صدور بارنامه های داخلی و بین المللی ریلی.