خبازرس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

گروه:

فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : موضوع شرکت عبارت است از: ارائه خدمات بازرسي قبل از حمل کالا، سورويانس ، خدمات بازرسي مهندسي حين ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ،خدمات توسعه تکنولوژي ، خدمات مديريت کيفيت و استاندارد,خدمات مهندسي ارتقاء کيفيت و بهبود کيفيت محصول،محيط زيست و هر گونه خدمات مرتبط با امور کيفيت در صنعت,ساختمان و خدمات . بررسي و مطابقت کيفي وکمي مواد اوليه ، کاليبراسيون مخازن، محموله هاي نفتي و مهندسي اچ اس ايي