خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

گروه:

خدمات فنی و مهندسی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : شرکت خدمات فنی فولادیزد (تعاونی سهامی عام)طی شماره ثبت 136 مورخ 12/05/1373 در اداره ثبت شهرستان اشکذر به ثبت رسیده شرکت دارنده ایزو9001/20082است شرکت دارای 7 پروانه کسب وسرمایه گذاری درشرکت ها و موسسات اقماری به میزان سرمایه اسمی می باشد.