دسبحا

گروه دارویی سبحان

گروه:

مواد و محصولات دارویی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ 21 تیر ماه 1355 تأسیس شد. موضوع فعالیت گروه دارویی سبحان به شرح ذیل است: سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهائی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی ) در زمینه فرآورده های داروئی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهائی ) فعالیت کند. شرحی از مأموریت گروه دارویی سبجان : خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران، مشتریان و ذی نفعان ارائة اطلاعات شفاف و قابل اعتماد بر پایة اصول یکپارچگی، مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای. چشم انداز گروه دارویی سبحان: سرآمد، نوآور و پربازده ترین گروه دارویی کشور در حوزة فرآوردههای سلامت.