دسبحان

سبحان دارو

گروه:

مواد و محصولات دارویی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت سبحان دارو در سال 1355 طراحي و ساخته شد. سبحان دارو يکي از موفقترين شرکتهاي گروه دارويي سبحان است و با داشتن بيش از 100 پروانه توليد ، در حال حاضر رتبه دوم کشوري از لحاظ حجم توليد و رتبه نهم کشوری از لحاظ فروش را دارا مي باشد .رتبه دوم کشوري از لحاظ حجم توليد و رتبه نهم کشوري از لحاظ فروش را دارا مي باشد . موضوع فعاليت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از: انجام امور مربوط به تحقيق، توسعه، پيشبرد، ساخت محصولات داروئي يا مواد شيميايي به طور مستقيم يا از طريق اشخاص ثالث ، توليد ، خريد ، واردات ، فروش ، پخش صادرات ، بازاريابي و تجارت . در حال حاضر فعاليت عمده شرکت در زمينه توليد اشکال دارویی است که شامل توليد محصولات دارويي، قرص، دراژه، کپسول، کرم، پماد، ژل و قطره مي باشد. شرکت سبحان دارو يکي از اعضاي گروه (هولدينگ) دارويي سبحان از مجموعه شرکت سرمايه گذاري البرز مي باشد . موضوع فعالیت : موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از: انجام امور مربوط به تحقيق، توسعه، پيشبرد، ساخت محصولات داروئي، آرايشي، بهداشتي يا مواد شيميائي بطور مستقيم يا از طريق اشخاص ثالث، توليد، خريد، واردات، فروش، پخش صادرات مي باشد