دسینا

داروسازی‌ سینا

گروه:

مواد و محصولات دارویی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت سينادارو اولين توليد کننده فرآورده های استريل چشمی و آئروسلهای تنفسی در ايران در سال 1342 فعاليت توليدی خود را با نام Dopar با توليد قطره های چشمی تحت ليسانس شرکت P.O.S فرانسه آغاز کرد. اين شرکت به سرعت در ابعاد مختلف توسعه يافت و بتدريج با توليد داروهای ديگر تحت ليسانس شرکتهايی همچون Merrell toraude, Denver chemical, Pharmaton, Aspro Nicholas گسترش يافت. اين شرکت پس از انقلاب بر حسب تصميمات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به گسترش خطوط اختصاصی پرداخته و توليد خود را با انواع قطره ها, محلولها و پمادهای استريل چشمی, اينهالرهای تنفسی, اسپری های بينی, قطره های بينی, ژل, کرم, پماد, لوسيونهای جلدی و آمپولها گسترش داده است. در حال حاضر اين شرکت علاوه بر تامين داروهای مورد نياز بيماران داخل کشور اقدام به صدور فرآورده های خود به کشور های همسايه مينمايد. شرکت سينادارو با شرکتهای معتبر بين المللی, انجمن های تخصصی پزشکی و مراکز تحقيقاتی وابسته به دانشکده های داروسازی و پزشکی به منظور بهبود کيفيت محصولات و ارتقاء دانش دارويی و مهارتهای پرسنل ارتباط مستمر دارد. موضوع فعالیت : موضوع فعاليت شرکت به موجب ماده (2)اساسنامه عبارت است از : الف )موضوعات اصلي : ساخت و توزيع و فروش کليه مواد ومحصو لات شيميايي دارويي ؛بهداشتي ؛ظروف و قطعات و لوازم بسته بندي داروئي وبهداشتي و غيره ؛انجام کليه امور بازرگاني