دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

گروه:

محصولات شیمیایی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    تولید 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین، احداث راه اندازی وبهره برداری مجتمع های پتروشیمی وکارخانه های صنعتی انجام کلیه فعالیتهای تولیدی صنعتی بازرگانی مجاز و ...