زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

گروه:

زراعت و خدمات وابسته

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : انجام کليه امور مرتبط با فعاليتهاي کشاورزي و زراعت، باغباني و باغداري، دامپروري و دامداري و پرورش و نگهداري طيور، پرورش و نگهداري زنبور عسل، پرورش و صيد آبزيان حلال گوشت