زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

گروه:

زراعت و خدمات وابسته

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شركت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در اواخر سال 1366 با مشاركت بانك ملي ايران با نسبت 51% سهام و شـركت سهامي كشت و صنعت و دامپــروري مغـان با 49% سهام و با سرمايه اوليه حدود 53 ميليارد ريال {27 ميليارد ريال بصورت آورده نقدي بانك ملي ايران و 26 ميليارد ريال ديگر بصورت آورده غير نقدي «ارزش زمين» توسط شركت مغان} فعاليت خود را در مساحت 18064 هكتار با اهـداف : 1 – عمران اراضي از طريق تأمين ، انتقال و توزيع آب 2 – اجراي پروژه‌هاي توليد محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي 3 – اجراي پروژه‌هاي تبديل و تكميل محصولات زراعي و دامي 4 – بالابردن ميزان اشتغال مفيد و مولد در اين منطقه محروم. 5 – استفاده از سرمايه‌هاي مردمي بانكهاي كشور بجاي منابع صرفاً دولتي آغاز نمود.