زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

گروه:

زراعت و خدمات وابسته

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : احداث و اجراي فعاليت هاي دامپروري و کشاورزي اعم از گاوداري، مرغداري، زنبور داري، پرورش ماهي، کرم ابريشم و کاشت، داشت و برداشت مکانيزه محصولات کشاورزي