سدشت

صنایع سیمان دشتستان

گروه:

سیمان، آهک و گچ

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : موضوع فعاليت شرکت عبارت است از توليد 3000 تن سيمان خاکستري درروز وفروش وصادرات سيمان وطراحي وساخت ، واردات وصادرات ماشين آلات وتجهيزات مربوط به کارخانه