شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : انجام و ارائه خدمات به صورت پيمانکاري عمومي،نجام کليه فعاليتها و عمليات مهندسي،طراحي و اجرايي مربوط به پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي در داخل و خارج از کشور،سرمايه گذاري و تاسيس شرکت و مشارکت و يا خريد سهام شرکتها،پيش راه اندازي ، راه اندازي تعميير و نگهداري و بهره برداري از تاسيسات نفتي و صنعتي و سرمايه گذاري در توسعه ميادين و اکتشاف و توليد نفت و گاز(E & P).