شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

گروه:

محصولات شیمیایی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت صنايع شيميايي سينا ​​به منظور تولید فرمالين ، هگزامين ، پنتا اريترتيول ، پارافرمالدئيد ، رزينهاي پلي استال ، رزين هاي اوره ، ملامين و فنل فرمالدئيد در سال 1369 آغاز به كار كرد. موضوع فعالیت : توليد مواد شيميايي