شفارا

پتروشیمی فارابی

گروه:

محصولات شیمیایی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    رشد مصرف مواد پلاستیکی و رونق صنعت رنگ سازی در ایران موجب شد تا شرکت پتروشیمی فارابی به منظور تولید دی اکتیل فتالات (DOP) و انیدرید فتالیک (PA) شامل انیدرید فتالیک مایع (PAL) جهت مصرف در واحد DOP به عنوان ماده اولیه و انیدرید فتالیک پرک (PAF) برای ارائه به مشتریان در سال 1352 تاسیس شود. مأموریت شرکت را میتوان تولید و عرضه دی اکتیل فتالات(DOP) و انیدرید فتالاک‌پرک (PAE) در صنایع رنگ ، رزین ، پلاستیک و ارائه خدمات مخزن‌داری با هدف کسب رضایت کلیه ذینفعان در بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد پس از پذیرش قطعنامه 598، بازسازی و نوسازی مجتمع به کمک کارکنان زحمتکش شرکت پتروشیمی فارابی شروع و در تاریخ 08/02/1368 به اتمام رسید. در دی ماه 1371 با راه اندازی مجتمع پتروشیمی اصفهان و تولید اورتوزایلین (OX) و متعاقب آن در بهمن ماه 1374 با راه اندازی مجتمع پتروشیمی اراک و تولید الکل دواتیل هگزانول (2EH) شرکت پتروشیمی فارابی تا حد زیادی از واردات این دو ماده اولیه بی نیاز شد.