شپلی

پلی اکریل ایران

گروه:

محصولات شیمیایی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت پلی اکریل ایران در تاریخ 24 مردادماه 1353 با مشارکت بخش خصوصی و تعدادی از بانک های تخصصی ایرانی و شرکت دوپان دونمور آمریکا تاسیس شد. ظرفیت اسمی تولید شرکت پلی اکریل ایران معادل 125.000 تن در سال می باشد. این تولیدات شامل انواع نخ و الیاف پلی استر، نوار و الیاف اکریلیک، تاپس پلی استر و چیپس پلی استر– الیاف شیشه می باشد. موضوع فعالیت شرکت برطبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از : 1) احداث و توسعه کارخانجات تولید نخ و الیاف پلی استر، نوار و الیاف اکریلیک در ایران و فروش محصولات آن ها در داخل و خارج از کشور. 2) مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس يا تعهد سهام شرکت های جدید، خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود مرتبط با موضوع شرکت. 3) سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی صنعتی و معدنی، بازرگانی و خدماتی و خرید و فروش سهام آنها. 4) بطورکلی اقدام و مبادرت به کلیه عملیات صنعتی، تجاری و خدماتی مرتبط با موضوعات فوق الذکر. موضوع فعالیت : تولید نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک