فلات

گروه صنایع معادن فلات ایرانیان

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان با هدف سرمایه گذاری و هدایت سرمایه های کوچک، به سوی پروژه های بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی به منظور بهره مندی از ارزش افزوده بالای این بخش در سال 184 تاسیس شد. مأموریت شرکت به شرح ذیل است: کشف و ایجاد ارزش افزوده در بخش صنایع معدنی با هدف سودآوری، انباشت ثروت و دانش و حضور در بازارهای جهانی – ارتقاء سطح مدیریت، فناوری و سهم در تولید ناخالص داخلی فراهم کردن امکانات مالی و اشاعه ابزارهای مالی برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر توسعه فن آوری نوین در شرکتهای زیرمجموعه و استفادۀ بهینه از کلیه منابع فلسفه وجودی فلات ایرانیان عبارت است از تأمین منابع مالی و ایجاد ظرفیت‌های پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی به منظور ایجاد اشتغال، توسعۀ ملی و تولید ثروت همراه با تعالی و تکامل و رفع نیازهای آحاد جامعه و برآورده نمودن سطح انتظارات و توقعات کلیه شرکاء و سهامداران. چشم‌انداز فلات ایرانیان عبارت است از تبدیل شدن شرکت به یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی تا سال 1400 در خاورمیانه