فمراد

آلومراد

گروه:

فلزات اساسی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    با توجه به نياز كشور به هاديهاي هوايي و ضرورت افزايش ظرفيت توليد اين محصول، در يك برنامه طرح و توسعه كه در سال 1354 به اجراء درآمد كارخانه آلومراد (Aluminum Rod) در جنوب و هم جوار آلومتك پايه ريزي و در سال 1356 و با هدف تأمين راد (مفتول گرد) مورد نياز بخش توليد هادي هاي هوايي به بهره برداري رسيد. امروزه در كارخانه آلومراد قريب به 55 نفر نيروي انساني در يك مجتمع و در دو زمينة توليد راد و بیلت های آلومینیومی اشتغال دارند. خط توليد مفتول (راد) آلومينيومي خالص و آلياژي: در كارخانه آلومراد از ذوب آلومينيوم 1350 (EC) و اعمال فرآيند ريخته‌گري پيوسته، راد آلومينيومي ‌به قطر 5/9 يا 5/12 ميلي‌متر تهيه مي‌شود كه خود در حكم مواد اولية توليد هادي به شمار مي‌رود. ظرفيت توليدي اين بخش سالانه 27,000 تن است. خط توليد بيلت هاي آلومينيومي : در بخش دیگری از این کارخانه شمش های آلومینیومی طی فرآیند ریخته گیری DC ، تبدیل به بیلت های آلومینیومی در اقطار 6،7 و 8 اینچ تولید شده و پس از عملیات حرارتی هموژن سازی آماده استفاده در پروسه اکستروژن به عنوان ماده اولیه تولید پروفیل های آلومينيومي مورد استفاده قرار مي گيرد. امكان ريخته گري بيلت هايي با آلياژهاي گروه 6xxx، 2xxx و 5xxx در اين كارخانه بر اساس نياز و خواست مشتري وجود دارد.