فنابا

ص.س.جسورانه فناوری بازنشستگی

گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوری بازنشستگی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است و تحت نظارت آن مي‌باشد. اساسنامه و اميدنامة اين صندوق در تاریخ 1397/03/05 به تصويب مجمع صندوق رسيده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي در شرف تأسیس و یا نوپاي داراي پتانسيل رشد زياد و سريع با هدف کسب بيشترين بازده اقتصادي ممکن در برابر پذيرش ريسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهي از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در اين زمينه، کمک به رشد اقتصادي، کارآفريني، ايجاد اشتغال و توسعه فن‌آوري از ديگر اهداف صندوق به حساب مي‌آيند. در راستاي هدف يادشده، صندوق منابع مالي را جمع ‌آوري نموده و در اوراق مالکيت اشخاص حقوقي با موضوع فعاليت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمينه‌هاي فناوری مالی با تمرکز بر فناوری بیمه‌ای و خدمات فاوای مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی به‌منظور به‌بهره‌برداري رساندن و تجاري‌سازي دارايي‌هاي ياد شده از طريق تملک خرد يا مديريتي، سرمايه‌گذاري مي‌نمايد.