فپنتا

سپنتا

گروه:

فلزات اساسی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : ساخت لوله سفيد و سياه وپليمري -انواع پروفيل-ورق گالوانيزه-مصنوعات آهني-ساخت ماشين الات- صادرات و واردات- خريد و فروش اوراق بهادار و مشارکت در بانکها و ساير شرکتها اعم از توليدي و بازرگاني و تاسيس شرکتهاي جديد و انجام معاملات مجاز بازرگاني مربوط به موضوع شرکت .