قنقش

قند نقش جهان

گروه:

قند و شکر

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شركت قند نقش جهان بعنوان يكي از توليدكنندگان عمده شكر در سطح كشور ضمن تعهد به توليد و عرضه محصول با شرايط ايمن و سالم و مطابق با استانداردهاي ملي و رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی پرسنل، بهبود مستمر در كليه فرآيندها و همچنين احترام به خواسته‌هاي مشتري و طرف های ذینفع را سرلوحه امور شركت قرار داده است. شرکت قند نقش جهان با بيش از پنجاه سال تجربه (تاسيس سال 1345) در مساحتی بالغ بر 124 هکتار يکی از توليدکنندگان ممتاز و معتبر در صنعت قند و شکر کشور محسوب می گردد. ماموریت شرکت قند نقش جهان تامین مواد اولیه با کیفیت، تولید و عرضه شکر و محصولات همگن با شاخصه های برتر، افزایش ظرفیتهای تولید و توسعه بازار با رویکرد ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان، حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی می باشد. چشم انداز: رشد موقعیت سازمان با حداکثر نمودن ارزش فعالیتها، استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای موجود و مدیریت هزینه ها در راستای بهبود وضعیت مالی