مبین

مبین انرژی خلیج فارس

گروه:

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    مجمتع مبین انرژی خلیج فارس بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوري اسلامی ایران بوده و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه هاي دنیا به شمار می آید که در سال 1379 در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت پتروشپمی مبین احداث گردید كه مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است. وظایف این مجتمع عظيم صنعتي شامل: تولید و توزیع برق و بخار تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هواي سرویس، هواي ابزار دقیق تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ دریافت و تصفیه پساب هاي صنعتی و بهداشتی شرکت هاي پتروشیمی منطقه سوزاندن پسماندهاي مایع و جامد در کوره هاي زباله سوز دریافت گاز از شبکه سراسري و تقلیل فشار آن و توزیع بین مجتمع هاي پتروشیمی