ملت

بیمه ملت

گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت بیمه ملت در تاریخ 1382/09/04 با مجوز بیمــه مرکزی جمهوری اسلامی ایـران ، تـأسیس شـد. بیمه‌ ملت در سال جاری برای ششمین سال متوالی ، موفق به کسب بالاترین رتبه توانگری در بین شرکت‌های بیمه داخلی بر اساس گزارش رسمی بیمه مرکزی شد که این مهم ، گویای توانمندی و حرکت صحیح این مجموعه در جهت مشتری‌ مداری ، شفافیت و ارائه هرچه بهتر خدمات به آحاد جامعه است. موضوع فعاليت شرکت عبارت‌ است از: 1-انجام عمليات بيمه‌ای مستقيم در انواع رشته‌هاي بيمه زندگي و غير زندگي 2-قبول بيمه‌ هاي اتکايي از موسسات بیمه داخلی، منطقه‌‌اي و بين‌المللي به صورت متقابل 3-سرمايه‌ گذاري از محل سرمايه ، ذخاير و اندوخته‌ هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شورای‌ عالی بيمه