ممسنی

پتروشیمی ممسنی

گروه:

محصولات شیمیایی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    در سفر استانی رئیس جمهور به استان فارس در نیمه اردیبهشت ماه سال 86 بر احداث یک واحد تولید پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300000 تن در سال در نور آباد ممسنی تاسیس گردید و این طرح به عنوان یک طرح ملی نامگذاری شد . در تعقیب مصوبات هیأت دولت، شرکت پتروشیمی ممسنی به صورت سهامی عام تأسیس شد و در سال 1386 به ثبت رسید . این شرکت مجری پروژه واحد تولید پلی اتیلن سنگین نور آباد ممسنی بوده ، هدف از اجرای آن در مرحله اول تولید مواد اولیه پلی اتیلن سنگین برای تامین نیاز بازارهای داخلی و تغذیه صنایع پایین دستی و در مرحله بعد صادرات محصول به بازارهای جهانی میباشد. زمین 93 هکتاری اختصاص داده شده به پروژه در تاریخ 1386/10/19 کلنگ زده شد و بدین ترتیب تاریخ شروع عملیات اجرایی طرح تعریف گردید. زمان اجرای پروژه چهار سال از زمان تامین ارز خواهد بود.