میهن

بیمه میهن

گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت بیمه میهن (سهامی عام) در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷در اداره ثبت شرکت‌ های تهران به ثبت رسید و پروانه فعالیت آن به وسیله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۸​۹۱۱ در تاریخ ۱۶ بهمن همان سال صادر گردیده‌ است. شرکت بیمه میهن (سهامی عام) با ارائه کلیه خدمات بیمه گری در بازار صنعت بیمه در رشته های بیمه های خودرو ، آتش سوزی ، باربری ، مسئولیت ، مهندسی ، کشتی ، هواپیما ، درمان ، انواع حوادث انفرادی و گروهی ، عمر انفرادی و گروهی ، مسافرتی خارج از کشور و عمر و سرمایه گذاری فعالیت می نماید