وآتوس

س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال

گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : سرمايه گذاري و مشارکت در شرکت ها و طرح هاي کشاورزي و مواد غذائي واحد هاي توليدي و کشاورزي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي و نيز مبادرت به هر گونه عمليات بازرگاني، مالي، پولي و نيز خريد و فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه، کالا و سهام در داخل و خارج از کشور