واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با مأموریت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های سودآودر در حوزه های صنعت و معدن، انرژی، فناوری های نوین و خدمات مالی و ساماندهی و راهبری شرکت های تابعه به منظور واگذاری تشکیل شده است. چشم انداز شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند: یکی از هفت شرکت سرمایه گذاری بزرگ بورس تهران به ارزش بیش از 18000 میلیارد ریال تا سال 1402