وارس

سرمایه گذاری ارس صبا

گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت سرمایه گذاری ارس صبا در سال 1377 تأسیس شد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3اساسنامه عبارت است از : الف-تأسیس شرکت و یا ایجاد سرمایه گذاری در سایر شرکت ها خارج یا داخل بورس اوراق بهادار. ب- خرید و فروش سهام در خارج و یا داخل سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین خرید و فروش اوراق قرضه. ج- سرمایه گذاری ، ایجاد نمایندگی خرید و فروش، صادرات و واردات مواد اولیه، قطعات و محصولات تولیدی، سرمایه گذاری و هر گونه فعالیت مجاز دیگر جهت نیل به اهداف شرکت که هیئت مدیره تعیین نماید. از آنجائیکه شرکت در سال 1377 با هدف ایجاد و راه اندازی کارخانه تولید ترانسفورماتور و قطعات جانبی آن تأسیس یافته بود، بعد از تغییر نام و نوع فعالیت شرکت به شرکت سرمایه گذاری کماکان فعالیت اصلی شرکت ، سرمایه گذاری و ایجاد کارخانجات تولید ترانسفورماتور می باشد .بدین منظور شرکت نسبت به تأسیس شرکت جدیدی به نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا در تهران و خرید 100% سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو در رشت و شرکت اروند ترانس پارس در تهران نمود.