وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    بخش اصلی فعالیت های شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین به شرح زیر است : خرید و فروش هر گونه سهام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن عاملیت در انجام معاملات مربوط به هر گونه سهام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس شرکت های تجاری تولیدی و صنعتی و خدماتی و موسسات غیر تجاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی . استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای عملیات پیمانکاری، ساختمانی و تاسیساتی در تمام زمینه ها . مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری، مالی، خدماتی، مدیریتی، مستقیم یا غیر مستقیم که برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد .