وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شركت سرمايه گذاري بهمن در تاريخ 1381/6/21 با مجوز شماره آ.ت/1461 پذيره نويسي بانك مركزي بصورت شركت سهامي عام تاسيس شد. مطابق ماده 3 اساسنامه، شركت سرمايه گذاري بهمن در راستاي تحقق اهداف خود با استراتژي هاي مشخص مي تواند به عمليات زير مبادرت نمايد: خريد و فروش سهام، اوراق مشاركت و غيره. تاسيس، تشكيل و مشاركت در سرمايه انواع شركت ها، موسسات، طرح ها، و پروژه ها. تامين سرمايه شركت ها از طريق پذيره نويسي و عرضه عمومي و خصوصي سهام و اوراق مشاركت به اشخاص حقيق و حقوقي معتبر داخلي و خارجي و همچنين ارائه خدمات و مشاوره در زمينه سرمايه گذاري ها و اداره امرو شركت ها. انتشار اوراق مشاركت و نيز استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك ها، شركت هاي بيمه، موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي.