وسرمد

بیمه سرمد

گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    اصلی‌ترین هدف تاسیس شرکت بیمه‌ سرمد توسعه و گسترش انواع رشته‌های بیمه با محوریت بیمه‌های زندگی و افزایش سهم آنها از بازار داخلی و بین‌المللی بیمه و در نهایت دستیابی به منافع مناسب برای سهامداران است. با توجه به جایگاه بیمه سرمد در صنعت بیمه و طبق اساسنامه مصوب، موضوع فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت‌است از: انجام عملیات بیمه‌ای در انواع رشته‌های بیمه‌ای زندگی و غیر زندگی تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی