وصندوق

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

گروه:

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    در تـاريخ 1367/04/25 شركت سرمايه گـذاري صندوق بازنشسـتگـي مستخدمين مشمــول قانـون استخدام كشـوري در قالب شركت سهامي خاص تحت شماره 70513 در اداره ثبــت شــركت هــاي تــهران بــه ثبــت رسيــد هلدینگ انرژی صندوق بازنشستگی كشوري در راستاي كسب سود مناسب، حضور فعال در صنايع داراي مزيت نسبي در كشور را در اولويت فعاليت‌هاي خود قرار داده است. بر اين اساس و با توجه به بهره مندي كشورمان از منابع غني نفت و گاز و معادن مختلف و نيز دانش مناسب در اين صنايع، سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمی، صنايع معدني در اولويت فعاليت‌هاي سرمايه گذاري این شرکت قرار گرفته و خوشبختانه با بهره گيری از مديريت هوشمند و مدبرانه، این شرکت توانسته است موقعيت‌های مناسبی را شناسايی و در آن‌ها سرمايه گذاری نمايد.