ولراز

لیزینگ رازی

گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شركت ليزينگ رازی با توجه به تشكيل قانون تنظيم بازار غير متشكل پولی، خود را موظف نمود تا در آن چارچوب به فعاليت ادامه دهد. در نتيجه ، مجوز موقت يكساله به شماره 4555 مورخ 30/10/1386 از طرف بانك مركزي ايران به اين شركت اعطا كه پس از سپري شدن مدت آن و رضايت بانک مذكور از عملكرد اين شركت، مجوز سه ساله به شماره 153645 مورخ 20/07/1388 صادر گرديد. با پايان يافتن مدت مجوز مربوط، بازرسان اداره نظارت بر بانكهاي بانک مركزی جهت صدور مجوز جديد، عمليات شركت را در طول سالهاي 1389 لغايت 1391 مورد رسيدگي قرار دادند كه مجوز يك ساله به شماره 38976 مورخ 16/02/1392 صادر گردید و پس از آن نیز با توجه به کلیه قوانین و مقررات بانک مرکزی ایران که توسط شرکت رعایت گردید مجوز فعالیت پنج ساله تحت شماره88694 مورخ 04/04/1393 صادر گردیده است. موضوع فعالیت : موضوع اصلي : خريد کالاهاي مصرفي بادوام -لوازم خانگي -تجهيزات رايانه اي و موارد مشابه و واگذاري آنها به متقاضيان از طريق روش هاي عقداجاره و يا فروش اقساطي . موضوع فرعي : خريد و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مديريت نقدينگي در چارچوب قوانين و مقررات و دستور العمل ذيریط.