وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

گروه:

دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : موضوع فعاليت شرکت اصلي طبق ماده 2 اساسنامه ، سرمايه گذاري در شرکتها ، خريد و فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهاي ايراني ومشارکت درآنها و نيز انجام اموري که بطور مستقيم يا غيرمستقيم به موضوعات مزبور مربوط مي شود ، مي باشد .