ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد. در اساسنامه شرکت، هدف‌های عمده و وظایف آن، به شرح زیر مشخص است: 1) سرمایه‌ گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی. 2) خرید و فروش سهام شرکت‌ های تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار. 3) تشویق و تسهیل امر سرمایه‌ گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ ای و مدیریت سرمایه‌ گذاری.