وپارس

بانک‌پارسیان‌

گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    بانک پارسيان به صورت شرکت سهامي عام و با مالکيت اشخاص غير دولتي تأسيس يافته و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 ، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد 1380 ، نسبت به انجام پذيره نويسي سهام و تشکيل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشريفات و ثبت رسمي بانک به شماره 178028 در تاريخ 1380/06/15 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ، به موجب نامه شماره 2348/هـ – مورخ 26 شهريور ماه 1380 مجوز آغاز فعاليت را از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دريافت نمود. بدين ترتيب ارائه خدمات بانک پارسيان از اسفند ماه 1380 آغاز گرديد. اهداف بانک عبارت است از: توسعه اقتصادي از طريق گسترش فعاليت در بخش صنايع ، به ويژه صنعت خودروسازي و صنايع وابسته با فراهم آوردن امکانات ، تسهيلات و تدوين و اشاعه ابزارهاي مالي و پولي نوين ، همچنين تأمين مالي براي زيربخش هاي ساخت ، تجارت ، مصرف.