وپست

پست بانک ایران

گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    اهداف و استراتژی های بلندمدت پست بانک ایران : مدیریت و توسعه منابع انسانی، ارتقاء بهره وری رضایت مشتری، توسعه خدمات خرده بانکداری ، توسعه بانکداری الکترونیک، انضباط مالی و مدیریت نقدینگی ماموریت و اهم وظایف: گسترش خدمات پولی و مالی در شهرها و روستاهای کشور ، کمک به توسعه سیستم بانکی و گسترش تسهیلات بانکی ، انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت ناشی از مبادلات تجاری ، کمک به کاهش مسافرتهای شهری و روستایی و هزینه های مربوط ، کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ، توسعه خدمات مالی خرد با مشارکت باجه های خدمات بانکی روستایی در سراسر کشور