وکادو

تکادو

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت تکادو (سهامی عام) در راستای سیاست های خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 تاسیس گردید و با گسترش فعالیت های خود نقش به سزایی در جهت تحقق اهداف بلند اقتصادی این نظام داشته است. هدف اصلی شرکت تکادو تامین منافع سهامداران از طریق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی با زمینه فعالیت های معدنی ، صنعتی ، بازرگانی ، حمل و نقل ، خدمات فنی مهندسی و مالی می باشد. در این راستا با تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی ، ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی ، انجام مطالعات و تحقیقات فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تامین منافع مالی در شرکت های سرمایه پذیر در جهت تحقق اهداف عالیه مندرج در اساسنامه شرکت ، همگام با شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به عنوان سهامدار عمده تکادو به پیش می رود.