پردیس

سرمایه گذاری پردیس

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شركت سرمایه گذاری پردیس در تاريخ 14/6/1335 با نام جنرال پلاستیک تأسيس شد و براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/06/27 نام شرکت به سرمایه گذاری پردیس تغییر یافته است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه و براساس مصوبه مجمع عمومی فوق ­العاده مورخ 3/9/1387 عبارت ­است از : خرید، فروش و سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس­ و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه ­پذیر.