کساپا

سایپاشیشه‌

گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت سایپا شیشه تأمین شیشه های خودروهای کشور ، خصوصاً گروه سایپا (به عنوان ذی نفع اصلی) و حضور در سایر صنایع مرتبط با شیشه ، توسعه بازارهای داخلی و بین المللی را مأموریت اصلی خود میداند و تلاش میکند تا با تکیه بر کارکنان و توجه به نیازهای آنان ، استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها ، بهبود تکنولوژی های موجود و ایجاد محیطی ایمن (جهت کارکنان و محیط زیست) محصولاتی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی و خواست مشتریان ، تولید نموده و در زمینه تدوین و به کارگیری دانش فنی صنعت شیشه و استانداردهای مرتبط پیشرو بوده و بتواند از طریق حفظ مزیت رقابتی خود جهت ذی نفعان ارزش آفرینی نماید .